ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 20 July 2016

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών συγκέντρωσης, μεταφοράς (θαλάσσια μεταφορά) και παράδοσης εκθεμάτων στο Ναϊρόμπι της Κένυα στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση δομικών υλικών «BIG 5 CONSTRUCT EAST AFRICA 2016», η οποία θα διεξαχθεί από 02 έως 06 Νοεμβρίου 2016 στο Ναϊρόμπι της Κένυα, ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) πλέον του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α.

LOGIN