ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 25 January 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς εκθέσεις επίπλου και εσωτερικής διακόσμησης INDEX 2018 και βαρέων μηχανημάτων και εξοπλισμού δομικών υλικών BIG 5 HEAVY 2018 που θα πραγματοποιηθούν στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από 26 έως 29 Μαρτίου 2018.

LOGIN