ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 20 July 2016

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης, αποθήκευσης, θαλάσσιας μεταφοράς, διανομής στα περίπτερα των εκθετών και επιστροφή μέρους των εκθεμάτων των Ελληνικών εταιριών, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση δομικών υλικών «BIG 5 SHOW DUBAI 2016», η οποία θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από 21 έως 24 Νοεμβρίου 2016, ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού εκατό δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (116.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς.

LOGIN