ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 28 July 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την τιμή, ήτοι τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης, μεταφοράς (θαλάσσια μεταφορά) και παράδοσης εκθεμάτων προς και από την έκθεση, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση ναυπηγικής και βιομηχανικού ναυτιλιακού εξοπλισμού «CORMARINE 2017», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 24 έως 27 Οκτωβρίου 2017 στο Μπουσάν της Ν. Κορέας.

LOGIN