ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 10 July 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, ενοικίασης εξοπλισμού, διακόσμησης και αποξήλωσης των περιπτέρων και απομάκρυνσης των υλικών από των εκθεσιακό χώρο, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής αρωμάτων, προιόντων ομορφιάς και καλλυντικών COSMOPROF ASIA 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14 έως 16 Νοεμβρίου 2018 στο Χόνγκ Κόνγκ.

LOGIN