ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 28 May 2019

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, ενοικίασης εξοπλισμού, διακόσμησης και αποξήλωσης των περιπτέρων και απομάκρυνσης των υλικών από των εκθεσιακό χώρο, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής αρωμάτων, προιόντων ομορφιάς και καλλυντικών COSMOPROF ASIA 2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 15 Νοεμβρίου 2019 στο Χόνγκ Κόνγκ.

LOGIN