ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 20 December 2016

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς «COSMOPROF BOLOGNA 2017», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Μαρτίου 2017 στη Μπολόνια της Ιταλίας.

LOGIN