ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 19 December 2018

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της «Μελέτη του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς «COSMOPROF BOLOGNA 2019» και στη διεθνή έκθεση συσκευασίας καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς «COSMOPACK BOLOGNA 2019», οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 14 έως 18 Μαρτίου 2019 (ανά τμήματα) στη Μπολόνια της Ιταλίας»

LOGIN