ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 3 October 2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών κατασκευής, παροχής του πάσης φύσεως εξοπλισμού, διακόσμησης και μετά το πέρας της Έκθεσης της αποξήλωσης και απομάκρυνσης του Ελληνικού περιπτέρου και του εξοπλισμού της εθνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση EQUIP HOTEL 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 11 – 15 Νοεμβρίου 2018 στο Παρίσι.

LOGIN