ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 4 October 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Εκθεμάτων (οδική μεταφορά προϊόντων) στο Παρίσι στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στην παραπάνω έκθεση. Ειδικότερα το έργο αφορά την οδική μεταφορά των εκθεμάτων από τις αποθήκες του αναδόχου με προορισμό τον εκθεσιακό χώρο στο Παρίσι και αντίστοιχα την επιστροφή των στις αποθήκες του Αναδόχου, μετά το πέρας της έκθεσης. Το φορτίο το οποίο αποτελείται από εξοπλισμό ξενοδοχειακών μονάδων και εστιατορίων, το οποίο παραλαμβάνει ο ανάδοχος στις αποθήκες του και αναλαμβάνει την παράδοση του στα αντίστοιχα stands των εκθετών.

LOGIN