ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 13 December 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Εκθεμάτων (οδική μεταφορά ευπαθών προϊόντων) στο Βερολίνο και η επιστροφή μίας μόνο παλέτας εξοπλισμού, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση FRUITLOGISTICA 2019, η οποία θα λάβει χώρα από 6 έως 8 Φεβρουαρίου 2019 στο Βερολίνο.

LOGIN