ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 23 November 2016

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την τιμή, ήτοι τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης, αποθήκευσης, θαλάσσιας και αεροπορικής μεταφοράς, διανομής στα περίπτερα των εκθετών και επιστροφής μέρους των εκθεμάτων των Ελληνικών Εταιριών, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Εξοπλισμού «GULFOOD 2017» η οποία θα λάβει χώρα 26 Φεβρουαρίου έως 02 Μαρτίου 2017 στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού εκατόν πέντε χιλιάδων ευρώ (105.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

LOGIN