ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 29 June 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Εκθεμάτων (θαλάσσια μεταφορά προϊόντων) από και προς το Ντουμπάι στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στην HOTEL SHOW 2016 έκθεση και ειδικότερα το έργο αφορά την θαλάσσια μεταφορά των εκθεμάτων από τις αποθήκες του αναδόχου με προορισμό τον εκθεσιακό χώρο στο Ντουμπάι καθώς και την επιστροφή μέρους ή του συνόλου των εκθεμάτων στην Αθήνα.

LOGIN