ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 17 March 2016

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού,με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών συγκέντρωσης, μεταφοράς (θαλάσσια μεταφορά) και παράδοσης εκθεμάτων στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις Διεθνείς Εκθέσεις επίπλου και εσωτερικής διακόσμησης «INDEX 2016» και δαπέδου και μαρμάρου «MIDDLE EAST STONE & FLOORING», οι οποίες θα διεξαχθούν στο Ντουμπάι από 23 έως 26 Μαΐου 2016, ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (29.800,00 €) πλέον του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α.

LOGIN