ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 27 August 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής, ενοικίασης εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων και την απομάκρυνση των υλικών από τον εκθεσιακό χώρο, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση τεχνολογίας και «πραγμάτων - πάντων ΙοΤ /ΙοΕ» IOT Solutions Congress 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 18 Οκτωβρίου 2018 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

LOGIN