ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 16 September 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο της κατασκευής και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση τεχνολογίας IoT Solutions WORLD CONGRESS 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 27 Οκτωβρίου 2016 στη Βαρκελώνη.

LOGIN