ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 27 June 2019

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών της μελέτης του σχεδιασμού, κατασκευής, ενοικίασης εξοπλισμού, διακόσμησης, αποξήλωσης των περιπτέρων, απομάκρυνσης των υλικών από τον εκθεσιακό χώρο και τεχνικών δαπανών κρέμασης σημάτων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση επίπλου - επαγγελματικού ξενοδοχειακού εξοπλισμού «MIDDLE EAST DESIGN & HOSPITALITY WEEK 2019» η οποία θα πραγματοποιηθεί 17 έως 19 Σεπτεμβρίου 2019, στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

LOGIN