ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 27 June 2019

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την τιμή, ήτοι τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης, μεταφοράς (θαλάσσια μεταφορά) και παράδοσης εκθεμάτων προς και από την έκθεση, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση επίπλου - επαγγελματικού ξενοδοχειακού εξοπλισμού «MIDDLE EAST DESIGN & HOSPITALITY WEEK 2019» η οποία θα πραγματοποιηθεί 17 έως 19 Σεπτεμβρίου 2019, στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

LOGIN