ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 22 June 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, ενοικίασης εξοπλισμού, διακόσμησης και αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς εκθέσεις πέτρας, μαρμάρου και δαπέδου «MIDDLE EAST STONE 2018» και επίπλου - επαγγελματικού ξενοδοχειακού εξοπλισμού «HOTEL SHOW 2018» οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 04 έως 06 Σεπτεμβρίου 2018 και 16 έως 18 Σεπτεμβρίου 2018, στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

LOGIN