ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 25 June 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την τιμή, ήτοι τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης, μεταφοράς (θαλάσσια μεταφορά) και παράδοσης εκθεμάτων προς και από την έκθεση, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς εκθέσεις πέτρας, μαρμάρου και δαπέδου «MIDDLE EAST STONE 2018» και επίπλου και επαγγελματικού ξενοδοχειακού εξοπλισμού «HOTEL SHOW 2018», οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 04 έως 06 Σεπτεμβρίου 2018 και 16 έως 18 Σεπτεμβρίου 2018 αντίστοιχα στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

LOGIN