ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 15 May 2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς εκθεμάτων στη Βηρυτό του Λιβάνου, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στην παραπάνω έκθεση. Ειδικότερα το έργο αφορά τη συγκέντρωση των εκθεμάτων στις αποθήκες του Αναδόχου, την μεταφορά των στα περίπτερα των εκθετών, καθώς και την επιστροφή των, μετά το πέρας της έκθεσης στις αποθήκες του Αναδόχου στην Αθήνα. Το φορτίο αποτελείται από ηλιακά συστήματα, δομικά υλικά καθώς και λοιπό εκθεσιακό υλικό, το οποίο παραλαμβάνει ο ανάδοχος στις αποθήκες του και αναλαμβάνει την παράδοση του στα αντίστοιχα stands των εκθετών.
Στη διεθνή έκθεση δομικών υλικών και κατασκευών «PROJECT LEBANON 2018» συμμετέχουν 8 Ελληνικές επιχειρήσεις και η παράδοση των εκθεμάτων στα περίπτερα των εκθετών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και μέχρι τις 09.00 το πρωί. Η συγκέντρωση και απομάκρυνση των εκθεμάτων από τον εκθεσιακό χώρο θα γίνει το βράδυ της 29ης Ιουνίου 2018, μετά το πέρας της έκθεσης.

LOGIN