ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 14 January 2015

Περίληψη Προκήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη:
i) Διεθνή Έκθεση Οίνων – Ποτών PROWEIN 2015, η οποία θα λάβει χώρα από 15 έως 17 Μαρτίου 2015 στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.
ii) Διεθνή Έκθεση Οίνων – Ποτών VINEXPO 2015, η οποία θα λάβει χώρα από 14 έως 18 Ιουνίου 2015 στο Μπορντώ της Γαλλίας.»

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

Περίληψη Προκήρυξης

LOGIN