ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 22 December 2016

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμου, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις Διεθνείς Εκθέσεις Οίνων-Ποτών:
i) PROWEIN 2017, η οποία θα λάβει χώρα από 19 έως 21 Μαρτίου 2017 στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας
ii) VINEXPO 2017, η οποία θα λάβει χώρα από 18 έως 21 Ιουνίου 2017 στο Μπορντώ της Γαλλίας».

LOGIN