ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 15 February 2016

H «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» θα συμμετάσχει στις παρακάτω διεθνείς εκθέσεις στο πλαίσιο του «Προγράμματος προώθησης οίνων ποιότητας σε αγορές τρίτων χωρών» σύμφωνα με τον καν. 1308/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου και 555/ 2008 της Επιτροπής:
- Seoul International Wine & Spirits 2016, 21 έως 23 Απριλίου 2016 στη Σεούλ
- Vinexpo ΗΟΝG KONG 24-26 Μαϊου 2016
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συγκέντρωσης, Μεταφοράς και Παράδοσης Εκθεμάτων (αεροπορική μεταφορά οίνων - ποτών) για τις ανάγκες των παραπάνω εκθέσεων.

LOGIN