ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 13 June 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την τιμή, ήτοι τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης, μεταφοράς (οδική και αεροπορική), διανομής στα περίπτερα των εκθετών και επιστροφής μέρους των εκθεμάτων των Ελληνικών εταιρειών στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών «SIAL PARIS 2018», η οποία θα διεξαχθεί στο Παρίσι από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2018.

LOGIN