ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 9 August 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών οργάνωσης για τη διεξαγωγή των εν λόγω σεμιναρίων ( ενδεικτικά ανεύρεση χώρων διεξαγωγής των σεμιναρίων, επισιτιστικά κατά τη διάρκειά τους για τους συμμετέχοντες, ηχητικός εξοπλισμός και εξοπλισμός φωτισμού, γραμματειακή υποστήριξη, ανεύρεση ξενοδοχείου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) για την ενημέρωση και εκπαίδευση των εκθετών στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση SIAL PARIS 2018, που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2018.

LOGIN