ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 16 June 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Εκθεμάτων (οδική μεταφορά προϊόντων) στο Αμβούργο στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση βιομηχανικού ναυτιλιακού εξοπλισμού «SMM Hamburg 2016», η οποία θα διεξαχθεί στο Αμβούργο από 06-09 Σεπτεμβρίου 2016, στον Εκθεσιακό χώρο Hamburg Fair. Ειδικότερα το έργο αφορά την οδική μεταφορά των εκθεμάτων από τις αποθήκες του αναδόχου με προορισμό τον εκθεσιακό χώρο στο Αμβούργο.

LOGIN