ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 30 April 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την τιμή, ήτοι τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης, μεταφοράς και παράδοσης εκθεμάτων προς και από την έκθεση, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση επίπλου και επαγγελματικού εξοπλισμού μαζικής εστίασης «HOTEL SHOW AFRICA 2018», η οποία θα διεξαχθεί από 24 έως 26 Ιουνίου 2018 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

LOGIN