ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 1 July 2014

Προκήρυξη Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, για το έργο τον σχεδιασμό, της κατασκευής, του εξοπλισμού, διακόσμησης και αποξήλωσης των περιπτέρων της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων-Ποτών: SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΗΠΑ (29.06-01.07.2014) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά.

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

Προκήρυξη Διαγωνισμού

LOGIN