Διεθνή Δίκτυα

Το Δίκτυο των Διεθνών Συνεργατών του Οργανισμού Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) αφορά σε α) οργανισμούς και θεσμικούς εταίρους άλλων χωρών, β) οργανισμούς που προβάλλουν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ως επενδυτικού προορισμούς και οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών, καθώς και γ) εταίρους που αποβλέπουν στην αμφίδρομη ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.

Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM)

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου (PAM) ιδρύθηκε το 2006, μετά από δεκαπενταετή συνεργασία μεταξύ των κρατών της περιοχής της Μεσογείου σε θέματα πολιτικά, κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά. Κύριος στόχος της ΡΑΜ είναι η ανάπτυξη...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ANIMA Investment Network

Το ANIMA Investment Network είναι ένα διεθνές δίκτυο οικονομικής ανάπτυξης που στοχεύει στην προώθηση της Μεσογείου ως επιχειρηματικού κέντρου. Το Δίκτυο αποτελείται από 80 μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και περιφερειακών οργανισμών...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ένωση Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (ETPOA AISBL)

Ένωση Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (ETPOA AISBL) Η Ένωση Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (European Trade Promotion Organisations’ Association – ETPOA AISBL ) είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός συστήθηκε στις 31 Οκτωβρίου...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

SERN (STARTUP EUROPE REGIONS NETWORK )

Ο Οργανισμός Enterprise Greece είναι πλέον Μέλος του Δικτύου STARTUP EUROPE REGIONS NETWORK . Πρόκειται για Δίκτυο το οποίο προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα στις Περιφέρειες, οργανισμούς για την ανάπτυξη των ΜμΕ, ΑΕΙ και άλλους σχετιζόμενους...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

WAIPA

World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA)  Ο Οργανισμός Enterprise Greece είναι μέλος της  Παγκόσμιας Ένωσης των Οργανισμών Προσέλκυσης Επενδύσεων (WAIPA) , η οποία ιδρύθηκε το 1995. Από την ίδρυσή της,...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN