Διεθνή Δίκτυα

Το Δίκτυο των Διεθνών Συνεργατών του Οργανισμού Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) αφορά σε α) οργανισμούς και θεσμικούς εταίρους άλλων χωρών, β) οργανισμούς που προβάλλουν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ως επενδυτικού προορισμούς και οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών, καθώς και γ) εταίρους που αποβλέπουν στην αμφίδρομη ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.

International Network for Small and Medium Enterprises – INSME

Το Διεθνές Δίκτυο Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων -INSME είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ. Από τον Απρίλιο του 2020, το INSME υποστηρίζεται από 61 μέλη από 30 διαφορετικές χώρες, στα οποία...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ANIMA Investment Network

Το ANIMA Investment Network είναι ένα διεθνές δίκτυο οικονομικής ανάπτυξης που στοχεύει στην προώθηση της Μεσογείου ως επιχειρηματικού κέντρου. Το Δίκτυο αποτελείται από 80 μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και περιφερειακών οργανισμών...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

EURADA

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Οργανισμών Ανάπτυξης ( European Association of Development Agencies ), ιδρύθηκε το 1992 και απαρτίζεται από Οργανισμούς που εργάζονται για την οικονομική ανάπτυξη μέσω ενός μεγάλου δικτύου 66 μελών σε 21 ευρωπαϊκές χώρες....
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ένωση Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (ETPOA AISBL)

Ένωση Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (ETPOA AISBL) Η Ένωση Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (European Trade Promotion Organisations’ Association – ETPOA AISBL ) είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός συστήθηκε στις 31 Οκτωβρίου...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM)

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου (PAM) ιδρύθηκε το 2006, μετά από δεκαπενταετή συνεργασία μεταξύ των κρατών της περιοχής της Μεσογείου σε θέματα πολιτικά, κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά. Κύριος στόχος της ΡΑΜ είναι η ανάπτυξη...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

SERN (STARTUP EUROPE REGIONS NETWORK )

Ο Οργανισμός Enterprise Greece είναι πλέον Μέλος του Δικτύου STARTUP EUROPE REGIONS NETWORK . Πρόκειται για Δίκτυο το οποίο προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα στις Περιφέρειες, οργανισμούς για την ανάπτυξη των ΜμΕ, ΑΕΙ και άλλους σχετιζόμενους...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

WAIPA

World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA)  Ο Οργανισμός Enterprise Greece είναι μέλος της  Παγκόσμιας Ένωσης των Οργανισμών Προσέλκυσης Επενδύσεων (WAIPA) , η οποία ιδρύθηκε το 1995. Από την ίδρυσή της,...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Working Group of Information Professionals (WGIP)

Ο Οργανισμός Enterprise Greece είναι μέλος του Working Group of Information Professionals (WGIP) των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών. Το WGIP ξεκίνησε από τα Μέλη τoυ ετήσιου συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN