Διεθνή Δίκτυα

Το Δίκτυο των Διεθνών Συνεργατών του Οργανισμού Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) αφορά σε α) οργανισμούς και θεσμικούς εταίρους άλλων χωρών, β) οργανισμούς που προβάλλουν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ως επενδυτικούς προορισμούς και οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών, καθώς και γ) εταίρους που αποβλέπουν στην αμφίδρομη ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.

International Network for Small and Medium Enterprises

Το Διεθνές Δίκτυο Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων - INSME είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ. Από τον Απρίλιο του 2020, το INSME υποστηρίζεται από 61 μέλη από 30 διαφορετικές χώρες, στα οποία...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ANIMA Investment Network

Το ANIMA Investment Network είναι ένα διεθνές δίκτυο οικονομικής ανάπτυξης που στοχεύει στην προώθηση της Μεσογείου ως επιχειρηματικού κέντρου. Το Δίκτυο αποτελείται από 80 μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και περιφερειακών...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

EURADA

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Οργανισμών Ανάπτυξης ( European Association of Development Agencies ), ιδρύθηκε το 1992 και απαρτίζεται από Οργανισμούς που εργάζονται για την οικονομική ανάπτυξη μέσω ενός μεγάλου δικτύου 66 μελών σε 21 ευρωπαϊκές χώρες....
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ένωση Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (Trade Promotion Europe)

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (Trade Promotion Europe) είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός συστήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2018 στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή 13 Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (TPOs), οι οποίοι αποτελούν τα...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Startup Europe Regions Network

Η Enterprise Greece είναι Μέλος του Δικτύου STARTUP EUROPE REGIONS NETWORK . Πρόκειται για Δίκτυο το οποίο προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα στις Περιφέρειες, οργανισμούς για την ανάπτυξη των ΜμΕ, ΑΕΙ και άλλους συνεργάτες με στόχο την υποστήριξη των...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παγκόσμια Ένωση Οργανισμών Προσέλκυσης Επενδύσεων (World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA))

Η Enterprise Greece είναι μέλος της  Παγκόσμιας Ένωσης των Οργανισμών Προσέλκυσης Επενδύσεων ( WAIPA ) , η οποία ιδρύθηκε το 1995. Από την ίδρυσή της, έχει ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό Οργανισμών - Μελών. Στα μέλη της Ένωσης...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

OECD IPA Network

Το 2016, o ΟΟΣΑ δημιούργησε, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Επενδύσεων, το Δίκτυο Οργανισμών Προσέλκυσης Επενδύσεων με σκοπό να αποτελέσει πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Το IPA Network του ΟΟΣΑ έχεις...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Scale Up Europe Initiative

Η πρωτοβουλία «Scale-Up Europe» ξεκίνησε στις 4 Μαρτίου 2022 από τον Υπουργό Επικρατείας της Γαλλίας, αρμόδιο για την Ψηφιακή Μετάβαση και τις Επικοινωνίες, και την Επίτροπο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την συλλογή, ανάπτυξη και...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LOGIN