Πανελλαδικά

Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας με θεσμικούς εταίρους που σχετίζονται με την πραγματοποίηση επενδύσεων στην χώρα. Ως θεσμικοί εταίροι νοούνται άτομα ή ομάδες που έχουν άμεση ή έμμεση εμπλοκή στην προσέλκυση επενδύσεων καθώς και όσοι έχουν έννομο ενδιαφέρον για ένα έργο ή / και την ικανότητα να επηρεάσουν την έκβασή του. Ο Οργανισμός Enterprise Greece, στην κατεύθυνση επίτευξης του  καταστατικού του σκοπού, συνεργάζεται στενά με Υπουργεία, Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Συνδέσμους, τις ξένες πρεσβείες στην Ελλάδα, τις πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό, τα Διμερή Επιμελητήρια, ΜΚΟ, καθώς και τους ακόλουθους φορείς:

Ελληνική Κυβέρνηση 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Διμερή Επιμελητήρια:
 
 
Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN