Τοπικά

Η οικοδόμηση ενός εκτενούς δικτύου εταίρων υψηλής αξιοπιστίας εντός Ελλάδας, παρέχει στο Enterprise Greece τη δυνατότητα να αντλεί έγκαιρα πληροφορίες για κλάδους που εμφανίζουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και τις οποίες προβάλλει στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει δυνατότητες διμερών συνεργασιών φέρνοντας σε επαφή τις ξένες διπλωματικές αποστολές και τους φορείς της περιφέρειας.

Το Πρόγραμμα Synergassia

  “Ανοίγουμε τις πόρτες της χώρας μας σε νέες επενδύσεις”    Πρωτοβουλία SYNERGASSIA H Enterprise Greece υλοποιεί δράσεις που προωθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Περιφερειών της χώρας και που αναδεικνύουν...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περιφέρειες

Ο Enterprise Greece υποστηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες της χώρας,  προωθώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τους, αναδεικνύοντας τους κλάδους επενδυτικού ενδιαφέροντος και ενισχύοντας την εξωστρέφεια...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιμελητήρια

Ο Enterprise Greece συνεργάζεται στενά με τα  Επιμελητήρια  τα οποία εκπροσωπούν, υποστηρίζουν και αναδεικνύουν μέσα από μια πληθώρα δράσεων την επιχειρηματική δραστηριότητα και συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας....
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ελληνικοί Βιομηχανικοί Σύνδεσμοι

Ο Οργανισμός Enterprise Greece συνεργάζεται στενά με τους  Συνδέσμους Βιομηχανιών  στην Ελλάδα. Οι Σύνδεσμοι προβάλλουν θέματα που ενδιαφέρουν τη μεταποίηση-βιομηχανία, προωθούν τον θεσμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, για να καταστεί...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LOGIN