Επιμελητήρια

Ο Enterprise Greece συνεργάζεται στενά με τα Επιμελητήρια τα οποία εκπροσωπούν, υποστηρίζουν και αναδεικνύουν μέσα από μια πληθώρα δράσεων την επιχειρηματική δραστηριότητα και συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.

LOGIN