Το Πρόγραμμα Synergassia

 

“Ανοίγουμε τις πόρτες της χώρας μας σε νέες επενδύσεις”

  Πρωτοβουλία SYNERGASSIA

H Enterprise Greece υλοποιεί δράσεις που προωθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Περιφερειών της χώρας και που αναδεικνύουν κλάδους επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η πρωτοβουλία Synergassia είναι ένα ευρύ πρόγραμμα-ομπρέλα που καλύπτει το σύνολο των δράσεων του Οργανισμού για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, καθώς φέρνει σε επαφή τις τοπικές κοινωνίες με την εγχώρια και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένους κλάδους και προϊόντα που εμφανίζουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Οι κυριότεροι στόχοι του Synergassia είναι: 

  1. Η προβολή της Ελλάδας στην παγκόσμια επενδυτική αγορά
  2. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των περιφερειών 
  3. Η ανάπτυξη συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κοινωνία, ώστε να ανταποκρίνονται θετικά και επαρκώς στην αντιμετώπιση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να επενδύσουν στον Ελλαδικό χώρο. 
  4. Προβολή των τοπικών ανταγωνιστικών προϊόντων σε ξένες αγορές-στόχους

Στο πλαίσιο του Synergassia αναπτύσσονται οι εξής δράσεις: 

  1. Ενίσχυση σχέσεων με τοπικούς φορείς

Ο Enterprise Greece, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του στη δημιουργία δικτύων συνεργαζομένων φορέων, διευρύνει την συνεργασία του με τους τοπικούς φορείς, με στόχο την ενιαία και αποτελεσματική προβολή της χώρας και της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Ο Οργανισμός, για τον λόγο αυτό, α) υλοποιεί ημερίδες που έχουν ως στόχο την ενημέρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα προσέλκυσης και προώθησης επενδύσεων, αλλά και την εποικοδομητική συζήτηση με την τοπική κοινωνία για τις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων βάσει των δεξιοτήτων των τοπικών οικονομιών, β) οργανώνει επισκέψεις στελεχών του ανά Περιφέρεια, γ) συνδράμει τις Περιφέρειες και τους φορείς της σε θέματα επενδυτικού ενδιαφέροντος, και δ) διαμορφώνει προτάσεις συνεργασίας και κοινών δράσεων. 

Ταυτόχρονα,  η πρωτοβουλία Synergassia συμβάλλει ώστε η κοινωνία να αποκτήσει την απαραίτητη επενδυτική κουλτούρα και συνείδηση, ώστε να συνδράμει στην προσέλκυση και την υλοποίηση επενδύσεων, προσαρμοσμένων στις δικές της ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Είναι μια αμφίδρομη διαδικασία που αναδεικνύει τις βασικές δεξιότητες των τοπικών οικονομιών και τις προβάλλει ως προνομιακό πεδίο ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

  1. Προβολή των επενδυτικών ευκαιριών της κάθε περιφέρειας σε διπλωμάτες ξένων χωρών

    Ο Οργανισμός προβάλλει τις Περιφέρειες της χώρας και ενισχύει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, στους βασικότερους εκπροσώπους ξένων πρεσβειών τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής, ώστε αυτοί να ενημερώσουν σχετικά τους επιχειρηματίες και αρμόδιους φορείς των χωρών τους.  

Σε συνθήκες παγκοσμιοποιημένης αγοράς οι ξένες επενδύσεις αποτελούν το «οξυγόνο» που χρειάζονται οι οικονομίες για να αναπτυχθούν και δημιουργούν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις κοινωνίες. 

Ο Enterprise Greece συμβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ανάπτυξη και για το λόγο αυτό συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς για να ανοίξει τις πόρτες του τόπου μας σε νέες επενδύσεις. 

Synergassia - Είπαν για εμάς

“It was of outmost interest visiting companies in this area, discussing their interest of mutual cooperation for our two countries. You have done a superb job. Congratulations on both a successful and memorable event.  Looking forward to future events like this that help us know up close what Greece has really to offer.”

Ms Noha Kamal
Commercial Counsellor
Embassy of Egypt


I take this opportunity to express my gratitude for the informative event dated 13-16 April, 2016 organized by your good self. Needless to mention that I personally found all presentations extremely useful and stimulating. The side visits were extremely productive and offered insight view of all procedural functions. I found the B2B meetings well-arranged and very updated creating business impression and well organization.”

Mr. Arsen ABDILDIN
Political & Commercial Counsellor
Embassy of the Republic of Kazakhstan


“It is impossible for me to tell you what a wonderful experience it was to discuss over the potentialities of the Region.  The mission was historic in nature: the first of this kind here in Greece, bringing together commercial counselors of many Embassies and regional businessmen to discuss how we can grow the commercial links to our economic benefit. In my opinion that was the symbolic impact to a new economic cooperation between our countries. The mission I hope will be a milestone of the developing relationship between Poland and Greece. “

Mr. Miroslaw GOJDZ
Counsellor, Head of the Section
Trade and Investment Promotion Section Embassy of the Republic of Poland in Athens


«Με το πέρας της επιχειρηματικής αποστολής των εμπορικών συμβούλων στην Κεντρική Ελλάδα, θα ήθελα να σας εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την πράγματι πολύ οργανωμένη προσπάθεια και υποστήριξη που προσφέρατε στη διοργάνωση των επιχειρηματικών συναντήσεων και business to business meetings της Πρεσβείας της Κύπρου με τοπικούς παράγοντες και εξαγωγείς της περιφέρειας. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τέτοιες διοργανώσεις προωθούν έμπρακτα τον στόχο όλων μας, αφού πέρα από το εμπορικό ενδιαφέρον, συμβάλλουν και στην περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών που συνδέουν τις δύο αδελφές χώρες.»

Ιωσήφ Κυπραίος
Επικεφαλής Εμπορικού τμήματος
Πρεσβεία Κύπρου


 

Αποστολές και Εκδηλώσεις

Παρακαλούμε ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους, προκειμένου να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις αποστολές που έχουν πραγματοποιηθεί στις διάφορες Περιφέρειες της Ελλάδας:

LOGIN