Επιχειρηματική Αποστολή στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αποστολή Οικονομικών και Εμπορικών Ακολούθων Ξένων Πρεσβειών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 5-8 Νοεμβρίου 2008

συνεργασιαΟ Οργανισμός Invest in Greece διοργάνωσε επιχειρηματική επίσκεψη 36 πρέσβεων και οικονομικών, εμπορικών ακολούθων Ξένων Πρεσβειών, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα στη Μυτιλήνη.

Η νέα στρατηγική φιλοσοφία του Οργανισμού, εστιάζεται στη στοχευμένη προβολή επενδυτικών ευκαιριών, τη διαρκή και αποτελεσματική υποστήριξη επενδυτών και τις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις επενδύσεις, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Invest in Greece Δρ. Δημήτριος Παζαϊτης.

Στην επίσημη ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Ιωάννης Λέκκας υπογράμμισε ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη στοχευμένη προβολή των επενδυτικών ευκαιριών της Περιφέρειας, την προσέγγιση νέων αγορών και τη σύναψη συνεργασιών με άλλες Περιφέρειες αλλά και χώρες. Υπό αυτή την έννοια με τη συνεργασία που εγκαινιάστηκε υπάρχει η προσδοκία για νέα πνοή και διάσταση στην επενδυτική δραστηριότητα.

LOGIN