Επιχειρηματική Αποστολή στην Περιφέρεια Ηπείρου

Αποστολή Οικονομικών και Εμπορικών Ακολούθων Ξένων Πρεσβειών στην Περιφέρεια Ηπείρου, 16 Δεκεμβρίου 2008

συνεργασια

Ο Οργανισμός Invest in Greece σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα: «Αυτοδιοίκηση και Επενδύσεις στην Ήπειρο». Την εκδήλωση χαιρέτισε ο κ. Δ. Πανοζάχος, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ από πλευράς Invest in Greece, ο Δρ. Δ. Παζαΐτης, Διευθύνων Σύμβουλος,  παρουσίασε τη δράση του Οργανισμού και ανέλυσε τη νέα προσέγγιση στην καταγραφή των επενδυτικών ευκαιριών της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο των εργασιών της εκδήλωσης, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου, κ. Δ. Πανοζάχος, υπογράμμισε την αναπτυξιακή δυναμική που παρουσιάζει η Περιφέρεια την τελευταία δεκαετία , επισημαίνοντας ότι: «Η Ήπειρος, αποδεσμευμένη από όρους του παρελθόντος, παρουσιάζει έντονες τάσεις εξωστρέφειας, στοιχείο που απεικονίζεται ενθαρρυντικά στα οικονομικά δεδομένα της Περιφέρειας».

Από την πλευρά του, ο Δρ. Δ. Παζαΐτης, αφού παρουσίασε τον Οργανισμό Invest in Greece, αναφερόμενος στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Ηπείρου, επισήμανε την προοπτική δημιουργικής ανάδειξης των, έως σήμερα θεωρούμενων μειονεκτημάτων, σε κινητήριες δυνάμεις οικονομικής προόδου. Συνεχίζοντας, και σε πλήρη σύμπλευση με την, εκπεφρασμένη από τον κο Πανοζάχο, ανάγκη για εξωστρέφεια, υπογράμμισε την αναπτυξιακή διάσταση των δομών και των επιχειρησιακών λειτουργιών του Οργανισμού, που δρουν καταλυτικά στην εξωστρέφεια της περιφερειακής ανάπτυξης. 

LOGIN