Εκδόσεις

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι στις πληροφορίες που περιέχονται στις εκδόσεις και τους επιχειρηματικούς οδηγούς του Οργανισμού "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E." ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές, λόγω της τρέχουσας αναθεώρησης της νομοθεσίας. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες σχετικά με τη φορολογία και τα επενδυτικά κίνητρα, με τα στελέχη του Οργανισμού "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E" ή νομικούς συμβούλους.

November 2018

Setting up a company in Greece

Setting up a company in Greece Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

October 2018

Διαδικασίες αδειοδότησης - Τομέας Ενέργειας

Διαδικασίες αδειοδότησης - Τομέας Ενέργειας Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

September 2018

Οδηγός Διαδικασιών Αδειοδότησης στον Τομέα του Τουρισμού

Οδηγός Διαδικασιών Αδειοδότησης στον Τομέα του Τουρισμού Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

September 2018

Οδηγός Αδειοδότησης για επενδύσεις στη Φαρμακευτική Κάνναβη

Οδηγός Αδειοδότησης για επενδύσεις στη Φαρμακευτική Κάνναβη Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

March 2018

Απολογισμός Δράσεων του Enterprise Greece έτους 2017

Απολογισμός Δράσεων του Enterprise Greece έτους 2017 Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

October 2018

Συνοπτικός Οδηγός για Άδειες Διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Συνοπτικός Οδηγός για Άδειες Διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

October 2018

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

June 2017

Σύντομο Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τις άδειες διαμονής επενδυτών και μελών της οικογένειας τους στην Ελλάδα

Σύντομο Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τις άδειες διαμονής επενδυτών και μελών της οικογένειας τους στην Ελλάδα Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

September 2016

Αναπτυξιακός Νόμος

Αναπτυξιακός Νόμος Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

September 2016

Εγκατάσταση στην Ελλάδα Κέντρων Παροχής Ενδοομιλικών Υπηρεσιών

Εγκατάσταση στην Ελλάδα Κέντρων Παροχής Ενδοομιλικών Υπηρεσιών Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

LOGIN