Εκδόσεις

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι στις πληροφορίες που περιέχονται στις εκδόσεις και τους επιχειρηματικούς οδηγούς του Οργανισμού "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E." ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές, λόγω της τρέχουσας αναθεώρησης της νομοθεσίας. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες σχετικά με τη φορολογία και τα επενδυτικά κίνητρα, με τα στελέχη του Οργανισμού "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E" ή νομικούς συμβούλους.

May 2019

Greek Law Digest - The Official Guide to Greek Law

Greek Law Digest - The Official Guide to Greek Law  Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

March 2019

Δράσεις 2019

Δράσεις 2019 Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

March 2019

Απολογισμός 2018

Απολογισμός 2018 Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

February 2019

Εταιρικό Φυλλάδιο

Εταιρικό Φυλλάδιο Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

November 2018

Setting up a company in Greece

Setting up a company in Greece Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

October 2018

Διαδικασίες αδειοδότησης - Τομέας Ενέργειας

Διαδικασίες αδειοδότησης - Τομέας Ενέργειας Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

September 2018

Οδηγός Διαδικασιών Αδειοδότησης στον Τομέα του Τουρισμού

Οδηγός Διαδικασιών Αδειοδότησης στον Τομέα του Τουρισμού Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

September 2018

Οδηγός Αδειοδότησης για επενδύσεις στη Φαρμακευτική Κάνναβη

Οδηγός Αδειοδότησης για επενδύσεις στη Φαρμακευτική Κάνναβη Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

March 2018

Απολογισμός Δράσεων του Enterprise Greece έτους 2017

Απολογισμός Δράσεων του Enterprise Greece έτους 2017 Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

October 2018

Συνοπτικός Οδηγός για Άδειες Διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Συνοπτικός Οδηγός για Άδειες Διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

LOGIN