Εκδόσεις

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι στις πληροφορίες που περιέχονται στις εκδόσεις και τους επιχειρηματικούς οδηγούς του Οργανισμού "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E." ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές, λόγω της τρέχουσας αναθεώρησης της νομοθεσίας. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες σχετικά με τη φορολογία και τα επενδυτικά κίνητρα, με τα στελέχη του Οργανισμού "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E" ή νομικούς συμβούλους.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εταιρικό Φυλλάδιο Download

Εταιρικό Φυλλάδιο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Απολογισμός 2023 Download

Απολογισμός 2023

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

The Investor's Guide 2023 Download

The Investor's Guide 2023

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Απολογισμός 2022 Download
May 2023

Απολογισμός 2022

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Why Greece-Greece Economy Overview 2022 Download
October 2022

Why Greece-Greece Economy Overview 2022

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Απολογισμός 2021 Download
September 2022

Απολογισμός 2021

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εθνικό Στρατηγικο Σχέδιο Εξωστρέφειας 2022 Download
June 2022

Εθνικό Στρατηγικο Σχέδιο Εξωστρέφειας 2022

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

2020: Η δουλειά μας σε νούμερα Download
February 2021

2020: Η δουλειά μας σε νούμερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Greece in the Spotlight Spring 2020 Download
February 2020

Greece in the Spotlight Spring 2020

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Απολογισμός 2019 Download
January 2020

Απολογισμός 2019

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Δράσεις 2019 Download
March 2019

Δράσεις 2019

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σημείωση:
Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω Οδηγός αποτελεί υποστηρικτικό κείμενο και δεν φέρει ουδεμία δεσμευτική ισχύ, ενώ η Enterprise Greece δεν εγγυάται και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν μεταβολές του νομοθετικού πλαισίου που τυχόν έχουν μεσολαβήσει από τη δημοσίευση του παρόντος Οδηγού.

LOGIN