Εκδόσεις

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι στις πληροφορίες που περιέχονται στις εκδόσεις και τους επιχειρηματικούς οδηγούς του Οργανισμού "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E." ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές, λόγω της τρέχουσας αναθεώρησης της νομοθεσίας. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες σχετικά με τη φορολογία και τα επενδυτικά κίνητρα, με τα στελέχη του Οργανισμού "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E" ή νομικούς συμβούλους.

July 2021

Εταιρικό Φυλλάδιο

Εταιρικό Φυλλάδιο Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

April 2021

Investment incentives for new businesses

Investment incentives for new businesses Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

February 2021

2020: Η δουλειά μας σε νούμερα

2020: Η δουλειά μας σε νούμερα Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

September 2020

Οδηγός αδειών διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Οδηγός αδειών διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

February 2020

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

April 2020

Τομέας Οπτικοακουστικών Έργων

Τομέας Οπτικοακουστικών Έργων Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

October 2020

ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ  Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

May 2020

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

May 2020

Οδηγός Αδειοδότησης για επενδύσεις στη Φαρμακευτική Κάνναβη

Οδηγός Αδειοδότησης για επενδύσεις στη Φαρμακευτική Κάνναβη Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

April 2020

Διαδικασίες αδειοδότησης - Τομέας Ενέργειας

Διαδικασίες αδειοδότησης - Τομέας Ενέργειας Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

April 2020

Αναπτυξιακός Νόμος

Αναπτυξιακός Νόμος Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

February 2020

Greece in the Spotlight Spring 2020

Greece in the Spotlight Spring 2020 Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

February 2020

Real Estate Teaser 2020

Real Estate Teaser 2020 Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

February 2020

Tourism Sector

Tourism Sector Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

October 2019

Guide-Establishment of Intragroup Service Centers & BPOs

Guide-Establishment of Intragroup Service Centers & BPOs  Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

January 2020

Απολογισμός 2019

Απολογισμός 2019 Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

May 2019

Greek Law Digest - The Official Guide to Greek Law

Greek Law Digest - The Official Guide to Greek Law  Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

March 2019

Δράσεις 2019

Δράσεις 2019 Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

March 2019

Απολογισμός 2018

Απολογισμός 2018 Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

November 2018

Setting up a company in Greece

Setting up a company in Greece Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

September 2018

Οδηγός Διαδικασιών Αδειοδότησης στον Τομέα του Τουρισμού

Οδηγός Διαδικασιών Αδειοδότησης στον Τομέα του Τουρισμού Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

March 2018

Απολογισμός Δράσεων του Enterprise Greece έτους 2017

Απολογισμός Δράσεων του Enterprise Greece έτους 2017 Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

September 2016

Στρατηγικές Επενδύσεις εθνικής σημασίας και διαδικασία fast track

Στρατηγικές Επενδύσεις εθνικής σημασίας και διαδικασία fast track Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

May 2016

Greek Law Digest - The Official Guide to Greek Law

Greek Law Digest - The Official Guide to Greek Law Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN