Επενδύστε στην Ελλάδα - Πληροφορίες για Επενδυτές

 

ΕΛΛΑΔΑ: A HAVEN FOR PROPERTY INVESTORS ACROSS ALL SECTORS Download

ΕΛΛΑΔΑ: A HAVEN FOR PROPERTY INVESTORS ACROSS ALL SECTORS

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Φορολογικός Οδηγός στην Ελλάδα 2024 Download

Φορολογικός Οδηγός στην Ελλάδα 2024

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2024 Download

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2024

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2024  Download

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2024

ΥΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

 Investment Incentives for Businesses II 2023  Download
November 2023

Investment Incentives for Businesses II 2023

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Setting up a company in Greece 2023  Download
November 2023

Setting up a company in Greece 2023

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

CENTRALIZING OUTSOURCING IN GREECE 2023 Download
November 2023

CENTRALIZING OUTSOURCING IN GREECE 2023

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

LOGISTICS 2023 Download

LOGISTICS 2023

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ENERGY 2023 Download

ENERGY 2023

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) 2023 Download

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) 2023

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Real Estate 2023 Download

Real Estate 2023

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

AUDIOVISUAL SECTOR 2023 Download

AUDIOVISUAL SECTOR 2023

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

TOURISM 2023 Download

TOURISM 2023

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2023 ΣΥΝΟΨΗ Download

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2023 ΣΥΝΟΨΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2023 Download

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2023

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Άδειες Διαμονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση 2023 Download
April 2023

Άδειες Διαμονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση 2023

ΥΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Άδειες διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα 2023 Download
April 2023

Άδειες διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα 2023

ΥΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τομέας Οπτικοακουστικών Έργων Download
July 2023

Τομέας Οπτικοακουστικών Έργων

ΥΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

LOGISTICS 2022 Download
October 2022

LOGISTICS 2022

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

LIFE SCIENCES 2022 Download
October 2022

LIFE SCIENCES 2022

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) 2022  Download
October 2022

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) 2022

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

GLOBAL BUSINESS SERVICES 2022 Download
October 2022

GLOBAL BUSINESS SERVICES 2022

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ENERGY 2022 Download
October 2022

ENERGY 2022

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

AGRIFOOD 2022 Download
October 2022

AGRIFOOD 2022

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Tourism Sector 2022 Download
August 2022

Tourism Sector 2022

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Real Estate Teaser 2022 Download
February 2022

Real Estate Teaser 2022

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ  Download
October 2020

ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σημείωση:
Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω Οδηγός αποτελεί υποστηρικτικό κείμενο και δεν φέρει ουδεμία δεσμευτική ισχύ, ενώ η Enterprise Greece δεν εγγυάται και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν μεταβολές του νομοθετικού πλαισίου που τυχόν έχουν μεσολαβήσει από τη δημοσίευση του παρόντος Οδηγού.

LOGIN