Προφίλ Οργανισμού

Ο Οργανισμός Enterprise Greece αποτελεί εξέλιξη της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (Invest in Greece) - στην οποία ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, και οι αρμοδιότητες του «Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (Ο.Π.Ε. Α.Ε.) - σε έναν νέο και καινοτόμο φορέα εξωστρέφειας. O Οργανισμός Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Eξωτερικών για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως.

Η Ελλάδα στη διεθνή σκηνή, Ελκυστικότερη και πιο Ανταγωνιστική από ποτέ.

Ο Οργανισμός Enterprise Greece δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίξει τους διεθνείς επενδυτές και εταιρείες να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα, να συμβάλλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, στην προσέλκυση ξένων επενδυτών, στην άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, καθώς και να παράσχει σημαντική πληροφόρηση για τη δραστηριοποίησή τους στη χώρα. Η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο ξένων επενδυτικών κεφαλαίων και να προβάλλει τους τομείς εκείνους στους οποίους διαθέτει ασυναγώνιστo συγκριτικό πλεονέκτημα.

Επίσης, ο Οργανισμός αποσκοπεί στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές, καθώς παράλληλα στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέες αγορές και να εντοπίσουν νέους εταίρους έτσι ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ένας Οργανισμός Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών

Ο Οργανισμός Enterprise Greece εποπτεύεται από το Υπουργείο Eξωτερικών και παρέχει ποικιλία υπηρεσιών που σχετίζονται με τις διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις, καθώς και με την ανάπτυξη των εγχώριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στις διεθνείς αγορές.

Σε συνέχεια της νομοθεσίας με την οποία θεσμοθετήθηκε η δημιουργία του Enterprise Greece (Ν. 4242/14 με ημερομηνία 28/2/2014), ο Οργανισμός έχει αναπτύξει νέες υπηρεσίες που απευθύνονται σε επενδυτές και επιχειρηματικούς εταίρους, λειτουργώντας ως ένας ολοκληρωμένος και ενιαίος φορέας με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Η δημιουργία του Enterprise Greece συνάδει με τις σύγχρονες βέλτιστες διεθνείς πρακτικές με ορίζοντα τον ενιαίο, εξωστρεφή προσανατολισμό της χώρας, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο η δυνατότητα της Ελλάδας να προσελκύσει ξένες άμεσες επενδύσεις και ταυτόχρονα να ενισχύσει τις εξαγωγικές προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Προβολή του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος της Ελλάδας

Ο Οργανισμός Enterprise Greece προβάλλει την Ελλάδα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό δίνοντας έμφαση στους τομείς εκείνους που η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως: τουρισμός, ενέργεια, τρόφιμα και αγροτική παραγωγή, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών, περιβαλλοντική διαχείριση και επιστήμες υγείας.

Ο Οργανισμός Enterprise Greece σχεδιάστηκε με στόχο την προβολή του τεράστιου φυσικού πλούτου και του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, καθώς και την ανάπτυξη του εξαγωγικού δυναμικού της Ελλάδας στον τομέα της μεταποίησης, των αγροτικών προϊόντων και των νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών.

Στοχεύοντας τις Διεθνείς Αγορές

Προωθώντας τις επενδύσεις και το εξωτερικό εμπόριο ο Οργανισμός Enterprise Greece ενημερώνει και κινητοποιεί τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα οργανώνοντας αποστολές και ποικίλες δράσεις εξωστρέφειας. Διοργανώνει παράλληλα επιχειρηματικές αποστολές στο πλαίσιο επίσημων επισκέψεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, και των Υπουργών της κυβέρνησης.

Βασικό συστατικό της εξωστρεφούς στρατηγικής του Enterprise Greece είναι η στενή συνεργασία με τις ελληνικές Πρεσβείες στο εξωτερικό, καθώς και με τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτή η ενιαία προσέγγιση, προσφέρει στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα πολλαπλά σημεία επαφής με τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Θεσμικό Πλαίσιο Επενδύσεων και Εξαγωγών

Ο Οργανισμός Enterprise Greece διαδραματίζει σημαντικό ρόλο διαμορφώνοντας προτάσεις τις οποίες υποβάλλει στην κυβέρνηση, στην κατεύθυνση δημιουργίας μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης εξωστρεφούς πολιτικής, προκειμένου να επωφεληθούν επενδυτές, επιχειρήσεις, και το ευρύ κοινό με τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι ενισχύεται η ανάπτυξη, η επιχειρηματικότητα και η απασχόληση.

Επενδύσεις


Ο Enterprise Greece:

 • Προσελκύει, υποδέχεται, προωθεί, υποστηρίζει και διατηρεί επενδύσεις στην Ελλάδα.
 • Προωθεί την Ελλάδα διεθνώς ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό εφαρμόζοντας στρατηγικές εξωστρέφειας μέσω δράσεων διεθνούς marketing και ενημερωτικών εκδηλώσεων.
 • Υποδέχεται, αξιολογεί και υποστηρίζει τις Στρατηγικές Επενδύσεις (Fast Track) 
 • Συνδράμει τους επενδυτές με την Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή του Επενδυτή
 • Πληροφορεί τους επενδυτές για το ισχύον θεσμικό, νομικό, φορολογικό και οικονομικό πλαίσιο.
 • Υποστηρίζει τους επενδυτές στην εξεύρεση χρηματοδότησης.
 • Συνεργάζεται με τους κατάλληλους εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς με στόχο την προώθηση της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

Εξωτερικό Εμπόριο

Ο Enterprise Greece:

 • Προωθεί τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω δράσεων διεθνούς marketing και εκδηλώσεων.
 • Παρέχει υποστήριξη στους Έλληνες παραγωγούς και παρόχους υπηρεσιών με έγκυρη πληροφόρηση, καθοδήγηση και διάθεση πόρων, ώστε να επιτύχουν καλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.
 • Λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα σε εξαγωγείς και επιχειρηματίες με στόχο την ανεύρεση κατάλληλων συνεργατών από όλον τον κόσμο.
 • Μεριμνά για την παρουσία ελληνικών εταιριών σε συνέδρια, διεθνή φόρα και διεθνείς θεματικές εκθέσεις. 
 • Υποδέχεται επισκέπτες και αντιπροσωπείες από το εξωτερικό.
 • Ενημερώνει ξένους αγοραστές σχετικά με την εξαγωγική δυναμική της Ελλάδας και την ελληνική αγορά.
 • Συνεργάζεται με τους κατάλληλους οργανισμούς, εγχώριους και διεθνείς, με στόχο την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών.

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

Oικονομικές Ετήσιες Καταστάσεις 2018
Οικονομικές Ετήσιες Καταστάσεις 2019
Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN