Πληροφορίες για Αγορές και Διαδικασίες Εξαγωγών

Η παρούσα ενότητα στοχεύει στην ενηµέρωση των υφιστάμενων και εν δυνάµει εξαγωγέων, καλύπτοντας πληροφορίες για διεθνείς αγορές και εξαγωγικές διαδικασίες που θα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να κινηθούν στην παγκόσμια αγορά.

Πληροφορίες για Διεθνείς Αγορές εντός & εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

_G8h!&*8~+)T$Mn2
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πώς θα ξεκινήσει μια επιχείρηση να εξάγει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με επιτυχία; Πώς θα επιλέξει τις αγορές-στόχους; Πώς θα αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό και θα προσαρμόσει το προϊόν της στις τοπικές ιδιαιτερότητες;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LOGIN