Οδηγός Εξαγωγών Βήμα προς Βήμα

Πώς θα ξεκινήσει μια επιχείρηση να εξάγει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με επιτυχία; Πώς θα επιλέξει τις αγορές-στόχους; Πώς θα αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό και θα προσαρμόσει το προϊόν της στις τοπικές ιδιαιτερότητες;


Ποιες πληροφορίες χρειάζεται και ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσει για να αυξήσει την εξαγωγική της δραστηριότητα;

Δείτε εδώ τον οδηγό για τους έλληνες εξαγωγείς, που σας οδηγεί βήμα προς βήμα ώστε να ξεκινήσετε ή/και να αυξήσετε τις εξαγωγές με άρτιες μεθοδικές κινήσεις.

 

LOGIN