Δράσεις Προβολής και Επιχειρηματικής Δικτύωσης

Η Enterprise Greece, διοργανώνει ολοκληρωμένες δράσεις προώθησης των εξαγωγών και προβολής των ελληνικών προϊόντων.

Οι Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις είναι ένας οργανωμένος τρόπος προβολής των ελληνικών προϊόντων και των εξαγωγικών επιχειρήσεων γενικότερα. Σκοπός τους τους είναι η προώθηση των ελληνικών προϊόντων σε διεθνείς αγορές και η ενίσχυση των εθνικών εξαγωγών, η υποκίνηση του ενδιαφέροντος του κοινού, η ανάπτυξη του εμπορίου, και η γνωστοποίηση της καινοτομίας σε κάθε τομέα της παραγωγικής δραστηριότητας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαδικτυακές εκδηλώσεις άλλων Φορέων τις οποίες η Enterprise Greece συνδιοργάνωσε, υποστήριξε ή συνεργάστηκε στην υλοποιήσή τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Την 1 Σεπτεμβρίου 2020, η Enterprise Greece και ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου eBay, ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για την ενδυνάμωση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την παγκόσμια προβολή τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Enterprise Greece για την ενίσχυση της εθνικής προσπάθειας στήριξης των ελληνικών εξαγωγών και του ψηφιακού μετασχηματισμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ταχύτατα μια σειρά νέων υπηρεσιών, επενδύοντας στην ψηφιακή τεχνολογία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ετήσιο πλάνο δραστηριότητας του Οργανισμού ανά χώρα για τις εξαγωγές.

Επιπλέον, περιλαμβάνει τις Δράσεις Εξωστρέφειας του Οργανισμού που συνδιοργανώνονται με τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. και άλλους θεσμικούς φορείς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα προγράμματα προβολής προϊόντων περιλαμβάνουν δράσεις επικοινωνίας και προώθησης – προβολής επιλεγμένων προϊόντων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι επιχειρηματικές αποστολές ανά κλάδο, είναι ένα εργαλείο μεγάλης αποτελεσματικότητας για τις επιχειρήσεις, οι οποίες τους επιτρέπουν να διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας με αξιόλογες επιχειρήσεις – αγοραστές του εξωτερικού προκειμένου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος εξαγωγής των προϊόντων τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να επισκεφθείτε ιστοσελίδες ειδικού σκοπού (mini sites), ειδικά αφιερωμένες σε σημαίνουσες δράσεις προώθησης εξαγωγών ή/και προβολής προϊόντων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκπροσώπηση της χώρας σε παγκόσμιας εμβέλειας εκθέσεις με στόχο την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας σε πολλούς ή σε επιλεγμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, την ανταλλαγή καινοτόμων διαδικασιών, την προβολή της προόδου που έχει επιτύχει η χώρα σε κάποιο πεδίο και στην ενίσχυση της πολυμερούς ή διμερούς οικονομικής συνεργασίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LOGIN