Διεθνείς Εκθέσεις

Οι Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις είναι ένας οργανωμένος τρόπος προβολής των ελληνικών προϊόντων και των εξαγωγικών επιχειρήσεων γενικότερα. Σκοπός τους τους είναι η προώθηση των ελληνικών προϊόντων σε διεθνείς αγορές και η ενίσχυση των εθνικών εξαγωγών, η υποκίνηση του ενδιαφέροντος του κοινού, η ανάπτυξη του εμπορίου, και η γνωστοποίηση της καινοτομίας σε κάθε τομέα της παραγωγικής δραστηριότητας.


Στις εκθέσεις προάγεται η άμιλλα μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι προσπαθούν να καταδείξουν τη διαφορετικότητα των προϊόντων τους και την ανωτερότητα των υπηρεσιών τους διαμέσου εντύπων, δειγμάτων προϊόντων, συζητήσεων, προβολών, επιδείξεων, εκδηλώσεων κ.λ.π.

Η προσπάθεια που γίνεται από την Enterprise Greece είναι να διοργανώνονται τεχνικά άρτιες συμμετοχές που δίνουν τη δυνατότητα σε νέους και υφιστάμενους εξαγωγείς να πετυχαίνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια κάθε έκθεσης.

Η εικόνα των εθνικών περιπτέρων και οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους Έλληνες εξαγωγείς είναι υψηλού επιπέδου, δεδομένου του πολύ μεγάλου ανταγωνισμού από άλλες ευρωπαϊκές κυρίως χώρες αλλά και του ειδικού βάρους που έχει η προώθηση και προβολή των ελληνικών προϊόντων στη στήριξη της εθνικής παραγωγής και οικονομίας.

Το μοντέλο συμμετοχής των εκθετών είναι το ‘one stop shop’, δηλαδή οι εκθέτες δηλώνουν απλά τη συμμετοχή τους, πληρώνουν το κόστος που αναλογεί στο μέγεθος του περιπτέρου τους και ο Οργανισμός αναλαμβάνει όλη τη διοργάνωση για λογαριασμό τους. Το όφελος για τους Έλληνες εκθέτες είναι τεράστιο, αφού πέρα από το πολύ οικονομικό κόστος συμμετοχής δεν έχουν να ασχοληθούν με τίποτα άλλο και μπορούν να εστιάσουν στην προσέλκυση νέων πελατών.

Κάθε συμμετοχή σε έκθεση αξιολογείται στο τέλος από τους συμμετέχοντες εκθέτες ώστε να μπορούν να σχεδιαστούν περαιτέρω δράσεις βελτίωσης της εθνικής συμμετοχής.

Γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε η εκθεσιακή συμμετοχή να πλαισιώνεται και από δράσεις προβολής, ώστε να μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα τόσο για τους εκθέτες όσο και για τα ελληνικά προϊόντα γενικότερα. Επίσης, προάγεται συνεχώς η έννοια του clustering και της συνεργατικότητας μεταξύ των εξαγωγέων με στόχο τον περιορισμό του κόστους και τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος.

Τα βασικά οφέλη των εξαγωγέων από τη συνεργασία με το Enterprise Greece στις διεθνείς εκθέσεις συνοψίζονται στα εξής:

  • Επιδότηση & Οργάνωση συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις
  • Προβολή της επιχείρησης στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου
  • Δικτύωση και ανάπτυξη know how
  • Συνεχής υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έκθεση
  • Καλλιέργεια κουλτούρας εθνικής προσπάθειας στην προώθηση των εξαγωγών
  • Παροχή εκπαίδευσης για την άρτια προετοιμασία συμμετοχής

 

Η προβολή των ελληνικών προϊόντων μέσω της διοργάνωσης της εθνικής συμμετοχής σε εκθέσεις στο εξωτερικό είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία προώθησης των ελληνικών εξαγωγών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ταχεία και ραγδαία ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, με αφορμή την υγειονομική κρίση, ανέδειξε τις ψηφιακές εκθέσεις ως ένα βασικό και αναγκαίο εργαλείο προβολής και δικτύωσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LOGIN