ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ BOOT DUESSELDORF

Η 52η Διεθνής Έκθεση ΒΟΟΤ αφορά όλο το φάσμα της θαλάσσιας αναψυχής (σκάφη και εξοπλισμός θαλάσσης όλων των ειδών και κατηγοριών, θαλάσσια σπορ, κλπ) καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες γύρω από αυτά (θαλάσσιες μαρίνες, θαλάσσιος τουρισμός, κλπ). Διοργανώνεται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας από 22-30/1/2022. Η έκθεση πραγματοποιείται στον εκθεσιακό χώρο της πόλης, σε καθαρή εκθεσιακή επιφάνεια 94.195 τ.μ., χωρισμένο σε 14 τομείς προϊόντων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Εκθέτες : σχεδόν 2.000 από 73 χώρες
Συνολική εκθεσιακή επιφάνεια: 220.000 τ.μ. – 17 halls
Σύνολο επισκεπτών: 250.000 από 106 χώρες
3% των επισκεπτών ήταν εκπρόσωποι τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το 2020 η Ελλάδα συμμετείχε με εθνική συμμετοχή για τέταρτη φορά. Για το 2022, η εθνική συμμετοχή θα οργανωθεί στα Hall 3, 4, 9, 10, 11 & 13. Ο χώρος που θα ενοικιάσει η κάθε εταιρεία, θα υπολογιστεί με βάση τα εκθέματα που θα προβάλει και επιπλέον ένα μικρό χώρο για συναντήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα του περιπτέρου. Η σήμανση θα είναι εταιρική και διακριτή ενώ θα υπάρχει και εθνική σήμανση σε ξεχωριστό σημείο.

ΟΡOΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την συμμετοχή τους στην έκθεση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν απαραιτήτως μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους, ως προκαταβολή το 50 % του συνολικού κόστους συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη τα αιτούμενα τ.μ. Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη, πριν την έναρξη της έκθεσης.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα:

108 € ανά τ.μ. πλέον του υποχρεωτικού media fee 350 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και περιλαμβάνει:

  • ενοίκιο χώρου
  • κατασκευή και βασικό εξοπλισμό stand
  • τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου
  • καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης

Σημείωση: Η μεταφορά των εκθεμάτων γίνεται με φροντίδα και ευθύνη των συμμετεχόντων.

Η καταβολή του ποσού γίνεται με την επιβεβαίωση της αποδοχής της αίτησης και την έκδοση και αποστολή στον εκθέτη του μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής, ο οποίος θα πρέπει να χρησιμοποιείται για όλες τις πληρωμές του εκθέτη για το συγκεκριμένο έργο.
Αίτηση συμμετοχής που δε συνοδεύεται από την κατάθεση προκαταβολής εντός του χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί, θεωρείται άκυρη και ως εκ τούτου δε δεσμεύεται ο ανάλογος εκθεσιακός χώρος.

Παρακαλούμε επίσης για την ταυτοποίηση της κατάθεσης σας, όπως διαβιβάσετε αντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας στην Enterprise Greece SA, στην οργανώτρια της έκθεσης.

Στον Κανονισμό Εκθέσεων μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση για τους όρους συμμετοχής, την ακύρωση συμμετοχής και λοιπές λεπτομέρειες. (σύμφωνα με το άρ.9 του Κανονισμού Εκθέσεων της Enterprise Greece o εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του, μόνο κατόπιν υποβολής έγγραφου αιτήματος προς την Enterprise Greece εντός 15 ημερών από την κατάθεση της προκαταβολής όπου και πραγματοποιείται η επιστροφή της καταβληθείσης προκαταβολής).

Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη.

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση μη συγκέντρωσης ικανοποιητικού αριθμού εκθετών, είτε σε ειδικές περιπτώσεις, δεν εξυπηρετούνται τα ελληνικά συμφέροντα με την ελληνική παρουσία στην συγκεκριμένη έκθεση η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της Ελληνικής συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση.

Kατεβάστε εδώ τον κανονισμό συμμετοχής στις Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις

Δείτε την αίτηση συμμετοχής εδώ

LOGIN