Διεθνής Έκθεση Host Milano 2021

Νέα προϊόντα, νέες ιδέες, νέες υπηρεσίες, νέα επαγγελματικά πεδία είναι οι 4 άξονες που υπηρετεί ο θεσμός της HOST (22-26/10/2021)

Πρόκειται για τη διοργάνωση που αναγνωρίζεται ως η σημαντικότερη του κλάδου, από τους ίδιους τους επαγγελματίες και την οποία παρακολουθούν ανελλιπώς τόσο οι παλαιές επιχειρήσεις του κλάδου όσο και οι νεότερες που επιθυμούν να διευρύνουν το πελατολόγιο τους καθώς, η εκθεσιακή παρουσία στη συγκεκριμένη έκθεση προσφέρει σημαντική προβολή. Αποτελεί επίσης και μια σοβαρή πλατφόρμα δικτύωσης των επαγγελματιών με το πλήθος των επαφών που ενθαρρύνονται και οργανώνονται από τους ίδιους τους διοργανωτές.

Οι κατηγορίες των προβαλλομένων προϊόντων δεν περιορίζονται μόνο στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Ένα μεγάλο μέρος αφορά στις εταιρείες τροφοδοσίας, ειδικότερα για τις κατηγορίες προϊόντα ζύμης, καφέ και ποτών, παγωτού και γενικότερα τις εταιρείες που ασχολούνται στον κύκλο του food service.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2021

Λόγω της σημασίας της έκθεσης για τους Έλληνες εξαγωγείς και των δυσμενών συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία, ο Οργανισμός Enterprise Greece θα στηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν (έως 50 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου για κάθε συμμετοχή).

Το κόστος του ενοικίου ανά τ.μ. με τη στήριξη του Enterprise Greece διαμορφώνεται ως ακολούθως:

host2021

Για λόγους απλοποίησης της οργάνωσης και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία στη διοργάνωση της εθνικής συμμετοχής, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τον κάθε συμμετέχοντα στη  Host Milan 2021, είναι η εξής:

  • Δέσμευση τετραγωνικών από τον οργανωτή της έκθεσης (Fiera Milano SPA) κατόπιν αιτήματος της κάθε εταιρείας.
  • Αποστολή από την κάθε εταιρεία συμπληρωμένης αίτησης προς την Enterprise Greece με τα αιτούμενα τετραγωνικά (επισυναπτόμενο αρχείο) έως 08 Σεπτρεμβρίου 2021.
  • Τιμολόγηση του ποσού που αναλογεί σε κάθε συμμετέχουσα εταιρεία, του registration fee και τυχόν επιπλέον χρεώσεων από την Fiera Milano SPA.
  • Εξόφληση του ποσού προς τη Fiera Milano SPA και αποστολή αποδεικτικού εξόφλησης στην Enterprise Greece έως 10 Σεπτεμβρίου 2021.
  • Εξόφληση ποσού στήριξης από την Enterprise Greece προς Fiera Milano SPA.

Σημειώνεται ότι:

  • Λόγω της στήριξης του ENTERPRISE GREECE, η δαπάνη συμμετοχής στην εν λόγω δράση δεν μπορεί να μπει στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ‘Επιχειρούμε Έξω’.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει προηγούμενες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ΕNTERPRISE GREECE. Δεν θα γίνει δεκτή η συμμετοχή όσων έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμείς οφειλές.

Δείτε εδώ τον Κναονσιμό Συμμετοχής στις Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις.

Δείτε εδώ την αίτηση συμμετοχής.

LOGIN