Πλατφόρμα Architonic

Το Architonic από́ το 2003, χρονιά που και ιδρύθηκε, αποτελεί́ μία από τις σημαντικότερες on line πλατφόρμες / b2b marketplace για τη βιομηχανία αρχιτεκτονικής και design.

Το Architonic θεωρείται μια ψηφιακή́ επαγγελματική́ έκθεση παράγωγων προϊόντων του χώρου αρχιτεκτονικής και design διάρκειας 365 ημέρων, οπού οι 16.000.000 κυρίως επαγγελματίες επισκέπτες ετησίως (Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές, Έμποροι, Agents, Τεχνικές Εταιρίες κ.λ.π.) από́ όλο τον πλανήτη (60% Ευρώπη, 20% Ασία και 20% Αμερική́) εμπνέονται, ερευνούν ανάμεσα σε 1.500+ high end brands και βρίσκουν αυτό́ που ψάχνουν (Προμηθευτές και προϊόντα επίπλου, δόμησης, φωτισμού́, κουζίνας, μπάνιου, υλικών, υφασμάτων, επιφανειών, αξεσουάρ κ.λ.π.) τη στιγμή που το επιθυμούν.

Στατιστικά και υπηρεσίες του Architonic

Στοιχειά αναφορικά́ με την επισκεψιμότητα, το προφίλτωνεπισκεπτών, τους στόχους, τη λίστα των σημαντικότερων αρχιτεκτονικών γραφείων στον κόσμο τα οποία δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν το Architonic τακτικά́, μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο link:

https://business.architonic.com/

Ο Οργανισμός Enterprise Greece μέσα από την συνεργασία του με το Architonic, στοχεύει να υποστηρίξει τις ελληνικές εταιρίες Επίπλου, Δόμησης, Φωτισμού, Κουζίνας, Μπάνιου, Υλικών, Υφασμάτων, Επιφανειών, Αξεσουάρ κ.λ.π., οι οποίες επιθυμούν να ενισχύσουν τις εξαγωγές τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε μια εποχή κατά την οποία η b2b ψηφιακή επικοινωνία και το b2b ψηφιακό marketing αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, ο Enterprise Greece λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και στο πλαίσιο αναζήτησης ποιοτικών, καινοτόμων και εναλλακτικών πρακτικών στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να προβληθούν σε πλατφόρμες διεθνούς αναγνώρισης. O βασικός τρόπος προβολής είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού εκθεσιακού stand για κάθε συμμετέχουσα εταιρεία με στόχο την ετήσια ψηφιακή προβολή της σε ένα στοχευμένο επαγγελματικό κοινό.

LOGIN