ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η  Enterprise Greece, στο πλαίσιο του καταστατικού σκοπού της για την προώθηση εξαγωγών, και την ενίσχυση και προβολή του κλάδου καινοτομίας - τεχνολογίας, και σε συνέχεια του επιτυχημένου πιλοτικού προγράμματος «Thriving in the Storm”, διοργανώνει ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα ενίσχυσης εξωστρέφειας και επιχειρηματικής επιτάχυνσης των καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα με τίτλο «Thriving Global Silicon Valley Program, θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό USMAC (US Market Access Centre) και με υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες από τη Silicon Valley.

Οι κύριες φάσεις του έργου είναι :

ΦΑΣΗ 1 : Thriving in the Storm – Boot Camp

ΦΑΣΗ 2 : Global Growth Acceleration - Εξωστρεφής επιχειρηματική Επιτάχυνση

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην Ενίσχυση της Εξαγωγικής Δυναμικής καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων και στην πρώτη φάση του που θα υλοποιηθεί τον Ιανουάριο 2021, θα συμμετέχουν 18 ελληνικές επιχειρήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης, 6 επιχειρήσεις θα συνεχίσουν στην 2η φάση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής επιτάχυνσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες τεχνολογικές επιχειρήσεις που:
  • έχουν πλήρως λειτουργικό προϊόν ή υπηρεσία
  • έχουν κάνει ήδη πωλήσεις στην εσωτερική αγορά και θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους σε διεθνείς αγορές με έμφαση σε αυτή της Silicon Valley.
 • Η αξιολόγηση των εταιρειών γίνεται από εξειδικευμένους συνεργάτες του οργανισμού US-MAC
 • Βάσει της αξιολόγησης, θα επιλεχθούν 18 εταιρείες, οι οποίες θα κληθούν να καταβάλουν ένα μέρος του κόστους συμμετοχής στη 1η φάση του προγράμματος

ΟΡOΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην 1η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Η υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα έχει καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022. Για την συμπλήρωση και υποβολή αίτησης συμμετοχής ακολουθείστε το σύνδεσμο εδώ
 • Οι 18 επιχειρήσεις που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στην 1η φάση του Προγράμματος, θα καταβάλουν για τη συμμετοχή τους το ποσό των 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ Δ. Καρύδη, Τ 2103355754, d.karydis@eg.gov.gr

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - 1η ΦΑΣΗ

Thriving Global Silicon Valley Program

The Thriving Global Program combines the intensity of the Thriving in The Storm Program with a follow-on acceleration program that gives Greek SMEs with direct engagement with prospective customers, strategic partners and investors in Silicon Valley and the United States tech ecosystem.

 • Phase 1 : Thriving in The Storm Boot Camp
 • Phase 2 : Thriving Global Boot Camp

 

Phase 1 Thriving in The Storm Boot Camp

 

Program Objectives

Founders learn to be export-ready and investor-ready. By the end of the program, they will learn the answers to the following questions based on engagement with customers, investors and industry experts:

 • Is there a market for my product outside of my home market?
 • What product changes will I need to make in order to capture that market?
 • What is a realistic timeframe for expanding to new markets?

 

Call for Applications / Company Selection

Applications will be collected from Greece’s mid- to later-stage SMEs. Applicants will be evaluated based on the following criteria:

 • Likelihood of success in the US market
 • Value proposition & Business Model
 • Founder mindset and
 • English proficiency

The top 18 applicants will be selected to participate in the Thriving in The Storm Boot Camp.

 

Applicant Eligibility

 

SMEs must have the following:

 • An established business operating in Greece/local market.
 • Meaningful revenue traction
 • At least a 6-month financial runway.
 • A desire to build a global enterprise.
 • Able to commit 1-2 senior resources to all sessions for the duration of the program.
 • Strong English skills (written and spoken).

 

Thriving in The Storm Boot Camp

 • The top 18 applicants will receive 20 hours of hands-on workshops and lectures, conducted by 3 experienced instructors from Silicon Valley
 • The curriculum of the boot camp includes Cross Cultural Communications; Growth Preparedness; Effective Communications; Investing & Partnerships; and Sales & Marketing Essentials.
 • The boot camp concludes with each SME receiving a Guided Assessment on their growth plans.

 

Thriving in The Storm – Investor Pitch Ceremony in Athens

 • At the end of the Boot Camp all 18 SMEs will present their pitches to Silicon Valley panelists (2 moderators, 4 investors)
 • Following the evaluations from the investor panelists, the top 6 SMEs will be selected to participate in Phase 2, a 4-month acceleration program, which includes:
  • 25 hours of one-to-one mentoring for each SME. Each company is paired with an industry domain expert from Silicon Valley
  • At least 10 B2B meetings per participating company
  • Investor Pitch Event Finale
  • Last 2 weeks takes place in Silicon Valley

Δείτε την άιτηση συμετοχής εδώ

LOGIN