Εθνική Εκπροσώπηση σε Διεθνείς Διοργανώσεις

Εκπροσώπηση της χώρας σε παγκόσμιας εμβέλειας εκθέσεις με στόχο την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας σε πολλούς ή σε επιλεγμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, την ανταλλαγή καινοτόμων διαδικασιών, την προβολή της προόδου που έχει επιτύχει η χώρα σε κάποιο πεδίο και στην ενίσχυση της πολυμερούς ή διμερούς οικονομικής συνεργασίας.


Στις εκθέσεις αυτές η Enterprise Greece αναλαμβάνει και τη διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής εκπροσώπων ενός ή περισσοτέρων κλάδων, αναλόγως του θέματος που πραγματεύεται η Έκθεση. Ο στρατηγικός σχεδιασμός κάθε συμμετοχής λαμβάνει υπόψη του τα προϊόντα / υπηρεσίες που η χώρα επιθυμεί να αναδείξει, ευκαιρίες για δικτύωση με τα κατάλληλα κοινά - στόχους, ευκαιρίες μελέτης του ανταγωνισμού, καταγραφή πρόσφατων τάσεων και ευκαιριών για διεύρυνση των αγορών - στόχων.

Με θέμα Connecting Minds-Creating the Future, η Expo 2020 Dubai αποτελεί το μεγαλύτερο event που έχει διοργανωθεί ποτέ σε Αραβική χώρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LOGIN