ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 7th CHINA INTERNATIONAL IMPORT ΕXPOSITION (CIIE)

Για 7η φορά οργανώνεται στη Σαγκάη, η Διεθνής Έκθεση Εισαγωγικού Εμπορίου-China International Import EXPO, με θέμα “New Era Shared Future”.
Η έκθεση περιλαμβάνει έξι (6) Exhibition Halls αφιερωμένα σε εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Η διοργάνωση της έκθεσης αποτελεί στρατηγική επιλογή της Κινεζικής κυβέρνησης και στοχεύει στο άνοιγμα της Κινεζικής αγοράς σε ξένες επιχειρήσεις. Υλοποιείται από το Υπουργείο Εμπορίου και τις τοπικές Αρχές της Σαγκάης, υποστηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και φιλοξενείται στο National Exhibition and Convention Centre of Shanghai, το οποίο αποτελεί τον μεγαλύτερο εκθεσιακό χώρο, παγκοσμίως.

Η Enterprise Greece απευθύνει πρόσκληση για τη συμμετοχή επιχειρήσεων, από τους κλάδους:

 • Τροφίμων και ποτών
 • Ιατρικού εξοπλισμού και προϊόντων υγιεινής
 • Καταναλωτικών προϊόντων
 • Τεχνολογίας, IT
 • Βιομηχανίας
 • Υπηρεσιών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 2023

 • Εκτιμώμενο ύψος εισαγωγών σε υπηρεσίες και αγαθά στην Κίνα, τα επόμενα 5 χρόνια, $10 τρις
 • 367.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακή επιφάνεια για το χώρο των υπηρεσιών και των αγαθών
 • 3.486+ εκθέτες
 • 480.000 εμπορικοί επισκέπτες
 • 442 νέα προϊόντα και υπηρεσίες παρουσιάστηκαν
 • Συμφωνίες $78,4 δις υπεγράφησαν κατά τη διάρκεια της.

7th CIIE

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS

https://www.ciie.org/zbh/en/

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κλάδοι:
Όλοι οι Κλάδοι
Ημερομηνίες:
Από: 05-11-2024 Εώς: 10-11-2024
Τόπος Διεξαγωγής:
ΣΑΓΚΑΗ, Κίνα
Κόστος Συμμετοχής:
Δείτε αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα (*)
Υπεύθυνος Έκθεσης:
ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΣ
Πληροφορίες:
ΑΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΩΣ: 08-07-2024
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 300 € / τ.μ. πλέον 24% ΦΠΑ
Στο κόστος περιλαμβάνονται :

 • Ενοίκιο χώρου
 • Κατασκευή και βασικός εξοπλισμός
 • Είσοδο στην έκθεση
 • Τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή & κατανάλωση ηλεκτρ. ρεύματος, καθαρισμός)
 • Καταχώριση στον κατάλογο της Έκθεσης
 • Καταχώρηση στο έντυπο κατάλογο του Enterprise Greece για την ελληνική συμμετοχή
 • Ασφάλιση του stand και των εκθετών στην διάρκεια της έκθεσης
 • Διαφημιστική προβολή της συμμετοχής μας στον εκθεσιακό χώρο

Κόστος συμμετοχής σε booth 9τ.μ. € 1.900 πλέον Φ.Π.Α *
*σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται συνολικός αριθμός 36 τ.μ. για να κατασκευαστεί περίπτερο θα ενοικιάζεται κατασκευασμένο booth 9τμ
Για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην έκθεση μέσω άλλων προγραμμάτων όπως π.χ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» το κόστος διαφοροποιείται.

 • ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στην έκθεση, οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν ηλεκτρονικά αίτησησυμμετοχής με τα αιτούμενα τετραγωνικά μέτρα έως την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024. Κάθε εταιρεία μαζί με την αίτηση συμμετοχής, υποβάλλει την άδεια λειτουργίας της (business license) από το οικείο Εμπορικό Επιμελητήριο στα Αγγλικά και το “Letter of Commitment for Company με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας.

Στη συνέχεια, για να ολοκληρωθεί η δέσμευση του χώρου, θα πρέπει να καταβληθεί εντός 15 ημερών, προκαταβολή ίση με το 50% του κόστους συμμετοχής (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Για την προκαταβολή θα σταλεί ηλεκτρονική ενημέρωση. Ειδικότερα, θα σταλεί ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής, που θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την πληρωμή της προκαταβολής όσο και για την εξόφληση. Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη, το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης. Θα αποσταλεί σχετική ενημέρωση στην εταιρία για την ολοκλήρωση της διαδικασία.

Παρακαλούμε, επίσης, για την ταυτοποίηση της κατάθεσης σας, όπως διαβιβάσετε στην Enterprise Greece SA στο e-mail στο pay@eg.gov.gr, αντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας.

Προσοχή: Κάθε ελληνική εταιρεία-παραγωγός υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής και καταβάλει το ποσό συμμετοχής, για το οποίο τιμολογείται. Η αίτηση και το ποσό συμμετοχής δεν δύναται να υποβληθούν/καταβληθούν από τον αντιπρόσωπο της ελληνικής εταιρείας στην Κίνα.
Σε καμιά περίπτωση, η κατάθεση της προκαταβολής δεν σημαίνει δέσμευση συγκεκριμένων τετραγωνικών, παρά μόνο δέσμευση συμμετοχής σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης.

Τα περίπτερα θα παραδοθούν την παραμονή της έκθεσης μόνο στις εταιρείες που έχουν εξοφλήσει το σύνολο της συμμετοχής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει προηγούμενες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ΕNTERPRISE GREECE. Δεν θα γίνει δεκτή η συμμετοχή όσων έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμείς οφειλές. Στον Κανονισμό Συμμετοχής της Έκθεσης (Terms & Conditions.pdf) παρέχεται όλη η πληροφόρηση σχετικά με τους όρους συμμετοχής, την ακύρωση συμμετοχής και τους όρους για την παραλαβή του περιπτέρου. Στον Κανονισμό Εκθέσεων της Enterprise Greece (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ .PDF) μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση για τους όρους συμμετοχής, την ακύρωση συμμετοχής και λοιπές λεπτομέρειες (σύμφωνα με το άρ.7 του Κανονισμού Εκθέσεων, o εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του, μόνο κατόπιν υποβολής έγγραφου αιτήματος προς την Enterprise Greece εντός 5 ημερών από την κατάθεση της προκαταβολής οπότε και πραγματοποιείται η επιστροφή της καταβληθείσης προκαταβολής).

Σημειώνεται ότι:

 1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει προηγούμενες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΕNTERPRISE GREECE. Δεν θα γίνει δεκτή η συμμετοχή όσων έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμείς οφειλές.
 2. Λόγω της στήριξης του ENTERPRISE GREECE, η δαπάνη συμμετοχής στην εν λόγω δράση δεν μπορεί να ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
 3. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης ικανοποιητικού αριθμού εκθετών, είτε σε ειδικές περιπτώσεις και συνθήκες (όπως για παράδειγμα αυτές που διαμορφώνονται λόγω της πανδημίας του COVID-19), δεν εξυπηρετούνται τα ελληνικά συμφέροντα με την ελληνική παρουσία στην συγκεκριμένη έκθεση, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της Ελληνικής συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση.

Αίτηση Συμμετοχής

Στοιχεία Επιχείρησης για έκδοση τιμολογίου

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Invalid Input

Α.Φ.Μ.
Invalid Input

Δ.Ο.Υ.
Invalid Input

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Invalid Input

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Invalid Input

ΤΗΛ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Invalid Input

EMAIL ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Invalid Input

Πληροφορίες της επιχείρησης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΕΣΠΑ κλπ.)
Invalid Input

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2021
Invalid Input

2022
Invalid Input

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)

2021
Invalid Input

2022
Invalid Input

Πληροφορίες για τη συμμετοχή

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ.
Invalid Input

ΑΙΘΟΥΣΑ
Invalid Input

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (με χρέωση)
Invalid Input

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
Invalid Input

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Invalid Input

Στοιχεία Επιχείρησης για καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης και στο έντυπο συμμετοχής

Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία στα αγγλικά.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Invalid Input

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Invalid Input

Τ.Κ.
Invalid Input

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Invalid Input

FAX
Invalid Input

ΕΤΑΙΡΙΚΟ EMAIL
Invalid Input

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Invalid Input

ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Invalid Input

ΕΤΑΙΡΙΚΟ EMAIL
Invalid Input

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Invalid Input

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΟ
Invalid Input

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Invalid Input

Invalid Input

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Invalid Input

LOGIN