ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HOST MILAN 2023

Νέα προϊόντα, νέες ιδέες, νέες υπηρεσίες, νέα επαγγελματικά πεδία
είναι οι 4 άξονες που υπηρετεί ο θεσμός της HOST

H 43η Διεθνής Έκθεση HOST θα λάβει χώρα στο Μιλάνο από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου 2023, από τη διοργανώτρια εταιρεία Rho Fiera Milano.

H διοργάνωση αναγνωρίζεται ως η σημαντικότερη του κλάδου, από τους ίδιους τους επαγγελματίες. Την παρακολουθούν ανελλιπώς τόσο οι παλαιότερες επιχειρήσεις του κλάδου όσο και οι νεότερες που επιθυμούν να διευρύνουν το πελατολόγιο τους καθώς, η εκθεσιακή παρουσία στη συγκεκριμένη έκθεση προσφέρει σημαντική προβολή. Αποτελεί επίσης αξιόλογη πλατφόρμα δικτύωσης των επαγγελματιών με πλήθος των επαφών που ενθαρρύνονται και οργανώνονται από τους ίδιους τους διοργανωτές.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

• Εκθέτες: 1.344 εκθέτες (με ποσοστό διεθνούς εμβέλειας 32%), εκπροσωπώντας 43 χώρες. Η Ελλάδα είχε θέση μεταξύ των 11 κορυφαίων εκθετριών χωρών.
• Επισκέπτες:110.000 επισκέπτες (με ποσοστό διεθνούς εμβέλειας 33%), εκπροσωπώντας 144 χώρες.
• Αγοραστές: 900 φιλοξενούμενοι αγοραστές προερχόμενοι από 80 χώρες.

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS

https://host.fieramilano.it/en

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κλάδοι:
Ημερομηνίες:
Από: 13-10-2023 Εώς: 17-10-2023
Τόπος Διεξαγωγής:
Μιλάνο , Ιταλία
Κόστος Συμμετοχής:
Δείτε αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα
Υπεύθυνος Έκθεσης:
ΣΤΕΛΛΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
E-mail: s.giannopoulou@eg.gov.gr | Τηλ:
ΑΙΤΗΣΗ ΕΩΣ: 26-05-2023
Ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων χώρων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Οι κατηγορίες των προβαλλομένων προϊόντων δεν περιορίζονται μόνο στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Ένα μεγάλο μέρος αφορά στις εταιρείες τροφοδοσίας, ειδικότερα για τις κατηγορίες προϊόντα ζύμης, καφέ και ποτών, παγωτού και γενικότερα τις εταιρείες που ασχολούνται στον κύκλο του food service.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη διοργάνωση του Οκτωβρίου 2023 η Enterprise Greece θα στηρίξει τις ελληνικές συμμετοχές (max 80τμ/ εκθεσιακό περίπτερο – όπως αυτό εμφανίζεται και στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης) και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων. Δε θα γίνουν δεκτές εταιρείες που δε θα έχουν συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής και δε θα έχουν πραγματοποιήσει την εξόφληση του ποσού που τους αναλογεί εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων που αναφέρονται στη συγκεκριμένη πρόσκληση.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το κόστος του ενοικίου ανά τ.μ. με τη στήριξη του Enterprise Greece διαμορφώνεται ως ακολούθως:

HOST MILAN 2023 Κόστος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για λόγους απλοποίησης της οργάνωσης και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία στη διοργάνωση της εθνικής συμμετοχής, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τον κάθε συμμετέχοντα στη Host Milan 2023, είναι η εξής:
1. Δέσμευση τετραγωνικών από τον οργανωτή της έκθεσης (Fiera Milano SPA) https://host.fieramilano.it/en/espositori/per-esporre.html κατόπιν αιτήματος της κάθε εταιρείας.
2. Αποστολή από την κάθε εταιρεία συμπληρωμένης αίτησης προς την Enterprise Greece με τα αιτούμενα τετραγωνικά (επισυναπτόμενο αρχείο) έως 26 Μαΐου 2023.
3. Θα ακολουθήσει συνολική τιμολόγηση του ενοικίου, του registration fee και τυχόν επιπλέον χρεώσεων από την Fiera Milano SPA προς την κάθε συμμετέχουσα εταιρεία.
4. Εξόφληση του ποσού που αναλογεί σε κάθε εταιρεία προς τη Fiera Milano SPA και αποστολή αποδεικτικού εξόφλησης στην Enterprise Greece έως 15 Ιουνίου 2023.
5. Εξόφληση ποσού στήριξης από την Enterprise Greece προς τη Fiera Milano SPA.


Σημειώνεται ότι:


1. Λόγω της στήριξης της Enterprise Greece, η δαπάνη συμμετοχής στην εν λόγω δράση δεν μπορεί να μπει στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ‘Επιχειρούμε Έξω’ ή σε αντίστοιχο άλλο πρόγραμμα και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ενσωματώσουν στην παρουσία τους και σε εμφανές σημείο την επισήμανση ‘Supported by Enterprise Greece’, η οποία θα τους σταλεί σαν γραφικό εγκαίρως. Η μη ενσωμάτωση του συγκεκριμένου γραφικού ισοδυναμεί με αποκλεισμό της εταιρείας από τη συγκεκριμένη δράση.
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει προηγούμενες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Enterprise Greece. Δεν θα γίνει δεκτή η συμμετοχή όσων έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμείς οφειλές.
3. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης ικανοποιητικού αριθμού εκθετών, είτε σε ειδικές περιπτώσεις και συνθήκες που δεν εξυπηρετούνται τα ελληνικά συμφέροντα με την ελληνική παρουσία στην συγκεκριμένη έκθεση η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της Ελληνικής συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση.

Αίτηση Συμμετοχής

Στοιχεία Επιχείρησης για έκδοση τιμολογίου

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Invalid Input

Α.Φ.Μ.
Invalid Input

Δ.Ο.Υ.
Invalid Input

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Invalid Input

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Invalid Input

ΤΗΛ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Invalid Input

EMAIL ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Invalid Input

Πληροφορίες της επιχείρησης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΕΣΠΑ κλπ.)
Invalid Input

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2021
Invalid Input

2022
Invalid Input

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)

2021
Invalid Input

2022
Invalid Input

Πληροφορίες για τη συμμετοχή

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ.
Invalid Input

ΑΙΘΟΥΣΑ
Invalid Input

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (με χρέωση)
Invalid Input

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
Invalid Input

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρακαλώ σημειώστε παρακάτω τον πιθανό όγκο και βάρος των εκθεμάτων.

Invalid Input

Στοιχεία Επιχείρησης για καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης και στο έντυπο συμμετοχής

Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία στα αγγλικά.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Invalid Input

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Invalid Input

Τ.Κ.
Invalid Input

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Invalid Input

FAX
Invalid Input

ΕΤΑΙΡΙΚΟ EMAIL
Invalid Input

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Invalid Input

ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Invalid Input

ΕΤΑΙΡΙΚΟ EMAIL
Invalid Input

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Invalid Input

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΟ
Invalid Input

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Invalid Input

Invalid Input

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Invalid Input

LOGIN